Историја хришћанства и Цркава

Published On: 21/06/2022

Хришћанска садашњост је објавила нову књигу “Историја хришћанства и Цркава”, са поднасловом Од почетака до наших дана, истакнутог аутора Роберта Русконија, некадашњег професора Историје хришћанства и Цркава на Универзитеу Roma Tre.

Књига обрађује више од две хиљаде година историје хришћанства и Цркава, уз поделу великог временског лука на античко, средњовековно, модерно и савремено доба, заустављајући се на неким темељним прекретницама као што су проповедања Исуса из Назарета до статуса religio licita у време цара Константина, од темеља хришћанске Европе до ширења хришћанства по целом свету.

Аутор разматра и истинске преломне тачке као што су раскол 1054. године, Лутерова реформација и настанак бројних конфесија, Француска револуција, секуларизација, тоталитаризми и Други ватикански концил. Реч је о прелазним тренуцима и променама који читаоца наводе на питања о сутрашњици, хришћанству трећег миленијума, на уочавање нових светских поредака и ширења верског фундаментализма. Текст обогаћују земљописне карте и четрнаест репрезентативних пресека историјског развоја религије која је и данас већинска.

Сам аутор, Роберто Рускони, иначе један од оснивача часописа Rivista di storia del cristianesimo и аутор бројних књига и научних чланака, за ову књигу каже да је реконструкција неких важних догађаја, мање анализа узрока и последица. У делу се у више целина, поглавља и потпоглавља аутор на чак 457 страница даје реконструкцију, опис и тумачење битних елемената који се преплећу у друштвеним, привредним и политичким збивањима и улози црквених институција у њима, која су имала утицај на развој верских и теолошких погледа и наука.

Најновије вести